Guziki

Strona główna

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka

dane teleadresowe:


 Przedmiot działania i kompetencje określają:

  1. art. 6 ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. 1996, Nr 67, poz. 329 ze zm.);
  2. statut jednostki.

 Przedszkole:
  1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. rozwija zainteresowania i zdolności dzieci;
  5. przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 3841